TAX, s. r. o.

Rating a informácie o TAX, s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre TAX, s. r. o. 9948 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 641220. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 26.0269% spoločností je horších ako TAX, s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti TAX, s. r. o." href="http://tax-46790659.sk-rating.com/">
   <img src="http://tax-46790659.sk-rating.com/tax-46790659.png" width="150" height="25" alt="Rating TAX, s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating TAX, s. r. o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia